پیشنهادات و انتقادات جهان ردیاب
هدف از قرار دادن فرم پیشنهادات وانتقادات در سایت جهان ردیاب بالا بردن کیفیت سایت، افزایش خدمات عالی به کاربران گرامی می‌باشد تا بتوانیم به نقاط قوت و ضعف خود در خصوص ردیاب ها پی ببریم.